Cho thue-xe -cau-50-tấn [Cho thuê cẩu 50 tấn]

Dịch vụ cho thuê cẩu 50 tấn

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê cẩu chuyên dùng, cẩu 50 tấn tại Hà Nội.

About Nguyễn Tuấn

Nhân viên tại công ty cổ phần xe cẩu cho thuê, chuyên nhận dịch vụ cẩu hạ vận chuyển, nâng, xe dịch hàng hóa. Dịch vụ luôn được khách hàng đánh giá tốt.