Cho thue xe cau 50 tan [Cho thuê cẩu chuyên dùng 120 tấn]

Cho thue xe cau 50 tan

About Nguyễn Tuấn

Nhân viên tại công ty cổ phần xe cẩu cho thuê, chuyên nhận dịch vụ cẩu hạ vận chuyển, nâng, xe dịch hàng hóa. Dịch vụ luôn được khách hàng đánh giá tốt.